. reverse lookup
Här kan du ta reda på IP-nummer för en server eller servernamn för ett IP-nummer
Om du anger ett ip-nummer så får du tillbaka det namn som är kopplat till detta IP-nummer (om ett sådant finns).
Anger du ett namn (som t.ex. www.gardebring.com) så får du tillbaka det IP-nummer som detta namn är kopplat till.

Copyright © 2005-2021, Anders Gardebring
Att lämna svenska kyrkan eller att avsäga sig sitt medlemskap i svenska kyrkan eller att gå ur svenska kyrkan.
Här kan du läsa om vad som sker när man går ur svenska kyrkan.

Klicka här för att starta din anmälan för att gå ur svenska kyrkan.